ÚvodProdukty a službyDopravní značky → Informativní dopravní značky provozní

Informativní dopravní značky provozní

INFORMATIVNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ

Mimo typizovaných značek, které jsou níže uvedeny, jsme připraveni vyrobit značení dle vašich požadavků.

Informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci nebo mu ukládají povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.