ÚvodO nás → Představení společnosti

Představení společnosti

KDO JSME A ČÍM SE ZABÝVÁME?

Naše společnost byla založena v roce 2002 se sídlem v obci Zdětín ve Středočeském kraji.

Nabízíme kompletní služby v oblasti výroby a dodávek dopravního značení. Především výrobu svislých dopravních značek a zařízení, včetně odborných montáží. Pro stavební společnosti zajišťujeme pronájem dopravního značení.

Dlouholetá zkušenost v oboru nám dává možnost nejen dodat výrobky ale poskytnout kvalitní podporu svým zákazníkům.

Vlastníme moderní technologie, díky kterým dokážeme dodávat naše produkty v nejvyšší kvalitě a zároveň v krátkých dodacích termínech.

BIZETT
Sídlo společnosti BIZETT ve Zdětíně u Benátek nad Jizerou

JAKÉ JSOU NAŠE HLAVNÍ ZÁSADY?

KVALITA DODÁVANÝCH
VÝROBKŮ

PRODUKTY SCHVÁLENÉ
MDČR

KRÁTKÉ DODACÍ
TERMÍNY

DODÁVÁME PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE

RYCHLÉ JEDNÁNÍ S CÍLEM SPOKOJENÉHO ZÁKAZNÍKA

MODERNÍ A CERTIFIKOVANÉ TECHNOLOGIE

NAŠE TECHNOLOGIE

PLOTR ARISTO MAT 1317

Pro zpracování fólií je společnost vybavena velkým sítotiskovým stolem a moderním řezacím plotrem ARISTO MAT 1317.

TISKÁRNA ANAPURNA H1650I LED

Díky tiskárně ANAPURNA H1650I LED zvládneme obsloužit všechny zákazníky a zároveň dodat výrobky co nejdříve.

LAMINOVACÍ STROJ NESCHEN COLDLAM 1650

Vhodný pro mnoho různých materiálů, jako jsou laminovací a montážní fólie.

KAŠÍROVACÍ STROJ CWT 1016 ADVANTAGE

Kašírovací stroj umožňuje kompletaci dopravního značení.

PROVÁDĚNÍ KONTROL

Provádění kontroly nosičů a činné plochy dopravních značek v rámci systému řízení kvality máme zavedený systém řízení kvality výroby podle požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN 12899-1. Je vypracován pracovní postup „Kontrolní postup“ jako příloha č.9 Směrnice S 7.5 a je prováděna průběžná kontrola. 

Zkouška mechanické odolnosti a korozivzdornosti štítů dopravních značek je součástí zkoušek při certifikaci výrobků. Při vstupní kontrole se provádí kontrola kvality povrchové úpravy plechů specializovaným měřícím zařízením PosiTector 6000-FS1. Kontrola kvality svarů šroubů pro uchycení „C“ profilů a “ kapsy “ je kontrola mezioperační a řídí se Přílohou č.6 Směrnice S7.5.

Mezi mezioperační kontroly dále patří kontrola operace aplikace fólie, operace vylepování / soulep / a závěrem je prováděna kontrola balení a expedice jako výstupní kontrola. Kontrola chromatičnosti, činitele jasu a součinitele retroreflexe je prováděna externě. Výsledky měření jsou vyhodnocovány a archivovány. Na základě popsaných kontrolních postupů jsme schopni doložit, že naše výrobky splňují kvalitativní požadavky normy ČSN EN 12899-1.