ÚvodProdukty a službyPrvky dopravních cest → Klínové prahy

KIínové prahy

KLÍNOVÉ PRAHY

Toto dopravní značení bylo vyvinuto k ochraně osob. Slouží ke snížení nežádoucí rychlosti či omezení pohybu vozidel, jako upozornění na místa nežádoucího nebo zakázaného vjezdu vozidel, a to náhlou změnou výškového profilu komunikace.

Používá se v úsecích pro zpomalení dopravy, vytyčení jízdních pruhů (vodící prahy např. cyklostezek) či omezení vjezdu – jednosměrný zpomalovací retardér (jednosměrná ulice, zákaz vjezdu). Sestava krátkého zpomalovacího prahu je tvořena dvěma klíny za sebou.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI PRODUKTU