ÚvodProdukty a službyDopravní značky → Zákazové dopravní značky

Zákazové dopravní značky

ZÁKAZOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

Mimo typizovaných značek, které jsou níže uvedeny, jsme připraveni vyrobit značení dle vašich požadavků.

Zákazové dopravní značky ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích zákazy nebo omezení.